Image
เภสัชกรหญิงจันทร์ขจร ลาภบุญทรัพย์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กับหย่อมป่าที่หายไป
Interview
เรื่อง : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล
ภาพ : จิตรทิวัส พรประเสริฐ, ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล, ฝ่ายภาพสารคดี
ทางเลือกสุดท้าย
ของผืนป่าชายเลนบางบ่อ

“จะให้เขามาเป็นปากเป็นเสียงให้เรา ไม่มีทาง”

มองออกไปนอกระเบียงร้านอาหาร ก. แต ซีฟู้ด ที่ดินของครอบครัวเภสัชกรหญิงจันทร์ขจร ลาภบุญทรัพย์ เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ ตั้งอยู่ตรงหัวโค้งคลองด่านน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผืนป่าปูพรมสีเขียวยาวไปจนสุดถนนสุขุมวิทที่ตัดผ่านด้านหน้าของที่ดิน  ด้านยาวของพื้นที่ขนาบด้วยบ่อกุ้งบ่อปลา เฉพาะส่วนที่อยู่ติดถนนของที่ดินแปลงที่อยู่ติดกันฝั่งตะวันออกปลูกสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ ส่วนที่ดินทางฝั่งตะวันตกถัดจากบ่อกุ้งแล้วเป็นร้าน ก. แตซีฟู้ด
Ecology Corridor
สะพานนิเวศจุดเชื่อมต่อทางธรรมชาติ
จุลพร นันทพานิช
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ผมไม่เชื่อว่าเมืองที่เจริญต้องมีตึกรามบ้านช่อง  ผมเชื่อว่าเมืองที่เจริญต้องมีระบบนิเวศที่ดี  ผมสนใจพื้นที่รกร้างข้างถนน สองฝั่งซูเปอร์ไฮเวย์ คนบอกว่าเป็นพื้นที่รกร้าง แต่ผมพบนกพญาไฟเล็ก นกสาลิกาเขียวหางสั้น ไม่ต้องพูดถึงนกกวัก มีงูสารพัดชนิด เต่านา เต่าดำ เต่าหับ  ที่ผ่านมาเราไม่ได้มองว่ามันมีสิ่งมีชีวิต เรามองด้วยมุมมองหยาบ ๆ ว่านี่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าต้องไถทิ้ง ปลูกมะนาว ผมไม่เห็นด้วย”
Image