Image
มิตรจิตรกรรม
มิตรชัย บัญชา
หลักหมายหนังไทย หลักไมล์ชีวิต
ปริศนาความตาย
เรื่อง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
เอื้อเฟื้อโปสเตอร์หนังและภาพเก่า : กำพล นิยมไทย, บัญชา วาจาสุวรรณ, จงบุญ คงอ่อน, อิงคศากยะ นรวโร ภิกขุ
โปสเตอร์หนังหรือใบปิดหนัง เป็นสิ่งที่คนดูหนังรุ่นใหม่อาจไม่รู้จักแล้ว แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการฉายหนังสมัยก่อน ทั้งยังทำให้เกิดศิลปิน อีกกลุ่มหนึ่งด้วย ที่เรียกกันว่าคนเขียนโปสเตอร์หนัง
Image
ภาพโปสเตอร์หนัง : กำพล นิยมไทย
เสียงมิตร ชัยบัญชา จากยูทูปช่อง Film Archive Thailand (หอภาพยนตร์) - ฟังเสียงมิตร ชัยบัญชา ในหนังตัวอย่าง เงิน เงิน เงิน (๒๕๐๘)
https://www.youtube.com/watch?v=oTPukKvJdvM

เพลงเสียดายมิตร ขับร้อง บรรพต สดใส คำร้อง-ทำนอง ไม่มีข้อมูล
อ้างอิง ยูทูปช่องเมืองไทย ภัทรถาวงศ์ - เพลงอาลัย มิตรชัยบัญชา
https://www.youtube.com/watch?v=PkWxwjzIhIE

โปสเตอร์หนังหรือใบปิดหนัง เป็นสิ่งที่คนดูหนังรุ่นใหม่อาจไม่รู้จักแล้ว แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการฉายหนังสมัยก่อน ทั้งยังทำให้เกิดศิลปินอีกกลุ่มหนึ่งด้วย ที่เรียกกันว่าคนเขียนโปสเตอร์หนัง
Image
ฟิล์มหนังแต่ละเรื่องที่พร้อมฉายจะถูกส่งออกไปพร้อมใบปิดหนัง ที่วาดโดยคนวาดโปสเตอร์หนัง นำไปติดไว้ตามที่ชุมนุมคน แจ้งที่ฉายและวันเวลาไว้ล่วงหน้า และโรงหนังอาจนำไปวาดขยายเป็นคัตเอาต์ติดหน้าโรงหรือรถโฆษณา
Image
Image