Image
ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น
Image
Image
Image
Better Days
คือคำตำหนิของอาจารย์ฝ่ายปกครองในฉากเปิดซีรีส์โทรทัศน์ ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น (ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ขณะเห็นนักเรียนไม่สนใจคำพูดของผู้อำนวยการ ก่อนจะเผยว่าในเวลาเดียวกันนั้น นักเรียนที่ฮอร์โมนกำลังพลุ่งพล่านได้สร้างเรื่องมากมายสวนทางอย่างยิ่งกับระเบียบวินัยโรงเรียนอันเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นแอบสูบบุหรี่, ตั้งคำถามท้าทายกฎระเบียบ, ความใคร่รู้ในรสนิยมทางเพศอันหลากหลาย, การแอบมีเซ็กซ์ในโรงเรียน ฯลฯ

หากหนังหรือซีรีส์โทรทัศน์ว่าด้วยเรื่องราวในรั้วโรงเรียนเมื่อในอดีตนั้น มักเชิดชูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาอย่างครูผู้สอนที่ขัดเกลาให้นักเรียนกลายเป็นคนดีและค้นพบตนเอง เช่น The Miracle Worker (ค.ศ. ๑๙๖๒) หรือ To Sir, With Love (ค.ศ. ๑๙๖๗) ซึ่งเรื่องราวความประทับใจลักษณะนี้ก็ยังได้รับการถ่ายทอดอยู่เสมอ

แต่ก็มีงานอีกกลุ่มหนึ่งในระยะหลังที่สะท้อนปัญหามากมายที่สร้างความตึงเครียดให้เด็ก โดยเฉพาะหลังความสำเร็จระดับปรากฏการณ์ของ ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น ทำให้ผู้สร้างงานซีรีส์-ภาพยนตร์ไทยเริ่มกล้านำประเด็นนี้มาวิพากษ์ ตั้งแต่ใช้เป็นเพียงสีสันของเรื่อง ไปจนถึงลงรายละเอียดอย่างเข้มข้น 

เหล่านี้คือบางส่วนของงานที่สะท้อนปัญหาในรั้วโรงเรียนที่ราวกับจะบอกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างชีวิตวัยรุ่นและสถาบันการศึกษาก็เกิดขึ้นไม่จบไม่สิ้น...
Image
บทสนทนาแฝงด้วยน้ำเสียงเจือความเศร้าระหว่างครูกับ “ฮูยัน” ใน ผีเสื้อและดอกไม้ (ปี ๒๕๒๘) เมื่อเด็กเรียนดีประจำชั้นในโรงเรียนแถบชายแดนภาคใต้กลับต้องหมดโอกาสเรียนต่อ เพราะความขัดสนของครอบครัว ออกมาเร่ขายไอศกรีม และยิ่งนานวันเข้าคำสอนในเชิงอุดมคติของครูก็ยิ่งห่างไกลเหลือเกินกับโลกความเป็นจริงที่เขาประสบ

ความเหลื่อมล้ำเช่นนี้ยังคงปรากฏจนถึงปัจจุบันในสารคดี School Town King (ปี ๒๕๖๔) ที่ถ่ายทอดชีวิตสองแรปเปอร์วัยรุ่นในสลัมคลองเตยที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างที่วาดหวัง
<< Film  Lessons >>
คุณภาพการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันของพื้นที่ชนบทกับในเมืองถูกถ่ายทอดจากหลายพื้นที่ เช่น ภาพยนตร์จากอิหร่าน Where Is the Friend's House ? (ค.ศ. ๑๙๘๗) ที่หมู่บ้านโคเคอร์ เด็กชาย ต้องนำสมุดการบ้านที่เพื่อนลืมไว้ไปคืน จนกลายเป็นการผจญภัยที่เกินกว่าเขาจะคาดคิด หรือภาพยนตร์จีน Not One Less (ค.ศ. ๑๙๙๙) เด็กหญิงวัย ๑๓ ปีรับหน้าที่ครูจำเป็นในชนบทซึ่งต้องดูแลนักเรียนไม่ให้หายไปแม้แต่คนเดียวและกลายเป็นปัญหาเมื่อเด็กคนหนึ่งหายไปเพื่อหางานทำในเมือง

Image
Image
Image