Image
เรื่อง : “หนอนกระดึ๊บ”
ภาพ : 123rf.com
Image
Image
เริ่มต้นจากการพยายามหาวิธีระบุตำแหน่งของดาวเทียมสปุตนิก ๓ ในอวกาศ แต่เกิดแนวคิดต่อยอดมาเป็นเทคโนโลยี การระบุตำแหน่งบนโลกจากดาวเทียม
Image
Image
มาจากการพัฒนาเซนเซอร์รับภาพดิจิทัล CMOS ซึ่งมีขนาดเล็กเหมือนไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อติดตั้งในยานสำรวจอวกาศ คิดค้นโดย Jet Propulsion Laboratory (JPL)
Image
Image
ต่อยอดมาจากเทคโนโลยีที่นาซาพัฒนาเครื่องมือเก็บตัวอย่างจากดวงจันทร์
Image
Image
นาซาร่วมกับ Goodyear พัฒนาวัสดุเส้นใยที่แข็งแรง แต่น้ำหนักเบา สำหรับประดิษฐ์ร่มของยานสำรวจ ไวกิง ใช้ตอนลงจอดบนดาวอังคาร มีความแข็งแกร่งกว่าเหล็กห้าเท่า  
Image