Image
ภาพ : อพวช.
May the SPACE be with you
วันที่พรมแดนความฝัน
ของเยาวชนไทยไปไกลถึงอวกาศ
 Space Lab
[ คนไทยไปอวกาศ ]

เรื่อง : นิสากรม์ ทองทา
ภาพ : ฝ่ายภาพ สารคดี
การไปเยือนนอกโลก เดินทางในจักรวาล น่าจะเป็นความฝันของใครหลายคน เพราะอวกาศสวยงามและน่าพิศวงเสมอ เมื่อเรายืนอยู่บนโลก  แต่ถ้ามองฝันนี้บนฐานความรู้และศักยภาพของมนุษย์ ก็ไม่เกินจริงนัก 

สิ่งสำคัญคือพื้นที่และโอกาส ที่จะทำให้ฝันของเยาวชนและมวลมนุษยชาติเกิดขึ้นได้ หลายโครงการเพื่อเยาวชนในประเทศไทยก็กำลังเคลื่อนไหวและต่อเติมความหวัง แต่พื้นที่และโอกาสที่ว่าก็ช่างน้อยนิดเหลือเกิน อาจเพราะประเด็นที่มักหลงลืม นั่นคือ

“ผลลัพธ์ของการไปดวงจันทร์ไม่ใช่การไปดวงจันทร์ แต่คือการลงทุนทรัพยากรมนุษย์อย่างมหาศาลต่างหาก” พิรดา เตชะวิจิตร์ เจ้าของโครงการ STEMLAB กล่าวกับเราไว้

STEMLAB
ห้องสมุดเทคโนโลยีอวกาศที่เด็ก ๆ จะสร้างอะไรจากจินตนาการก็ได้

CanSat-Rocket Thailand
สิ่งประดิษฐ์เยาวชนจะทะยานไปนอกโลก

Parabolic Flight
ปลูกพืชผักบนอวกาศ

"เราปลูกฝันให้เยาวชนมีไอเดีย สร้างสรรค์ ไม่ได้เน้นนวัตกรรมด้านอวกาศอย่างเดียว แต่แตกยอดไปด้านอื่น ๆ ได้"
Image
CanSat-Rocket Thailand
สิ่งประดิษฐ์เยาวชน
จะทะยานไปนอกโลก

“ในวันเริ่มต้น เราทดลองโดยยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไร น่าสนใจแค่ไหน เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับกลไกหลายอย่าง แต่วันนี้เราเห็นแล้วว่า CanSat-Rocket Thailand ต่อยอดได้อย่างมาก”
Parabolic Flight
ปลูกพืชผักบนอวกาศ

Image
Image
Image
เยาวชนไทยกับภารกิจใน Parabolic Flight
‘‘เยาวชนจะได้ร่วมออกแบบและวิเคราะห์ผลการทดลองวิทยาศาสตร์กับนักบินอวกาศ ก่อนการทดลอง นักบินอวกาศต้องศึกษาการทดลองที่เยาวชนเสนอมา และดูว่าต้องเตรียมอะไรจากโลกขึ้นไปบ้าง’’
Image