Image
Thailand
Lunar Simulant
จากหินดวงจันทร์เทียม
สู่อาหารอวกาศ
ความฝันของไทยใ
นธุรกิจสู่ดวงดาว
 Startup
[ คนไทยไปอวกาศ ]

เรื่องและภาพ : สาธิตา ธาราทิศ
Image
หินดวงจันทร์เทียม (Thailand Lunar Simulant) แบบกรวด-แบบบดละเอียด
“การย้ายไปอยู่ดาวอังคารฟังดูเป็นเรื่องไซไฟมาก แต่คนที่สนใจด้านอวกาศ นี่ละคือคนที่จะรอดชีวิต”
คือประโยคหนึ่งในบทสนทนากับดอกเตอร์วเรศ จันทร์เจริญ (กอล์ฟ) อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนให้สงสัยว่าหินดวงจันทร์เทียม (lunar simulant) เกี่ยวข้องกับดาวอังคารอย่างไร

แม้ว่าดาวอังคารจะเป็นหนึ่งในหมุดหมายของมนุษยชาติเมื่อโลกไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ แต่ใช่ว่าวันนี้จะบอกย้ายพรุ่งนี้ไปได้เลย  มนุษย์ต้องวางแผน ต้องทำฐานทดสอบในการตั้งถิ่นฐาน ฝึกการใช้ชีวิตในอวกาศอีกยาวนาน 

“ดวงจันทร์” ดาวบริวารของโลก จึงเป็นพื้นที่ทดสอบให้เรียนรู้ก่อนขยับออกไปไกลกว่านั้น
ดอกเตอร์วเรศ จันทร์เจริญ (ซ้าย) และ ฌาณัฐย์ สิทธิปรีดานันท์
Image