Image
นิตยสารสารคดี ฉบับ 449 สิงหาคม 2565
กลุ่มกาแล็กซี SMACS 0723 ทำหน้าที่เป็นเลนส์ความโน้มถ่วง ทำให้แสงจากกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปทางเบื้องหลัง เดินทางเป็นเส้นโค้งมาปรากฏเป็นภาพกาแล็กซีบิดเบี้ยว  กาแล็กซีเบื้องหลังเหล่านี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า ๑.๓ หมื่นล้านปี และถือกำเนิดขึ้นไม่นานหลังกำเนิดเอกภพหรือบิ๊กแบง นับเป็นภาพถ่ายที่แจ่มชัดที่สุดของกาแล็กซีห่างไกลที่สุด  บันทึกภาพโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เวบบ์ 
ภาพ : NASA

Image