Image
นวดไทยในวัดโพธิ์
Hidden (in) Museum
เรื่อง : สุชาดา ลิมป์
ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
ศาสตร์นวดไทยฉบับวัดโพธิ์
เลื่องลือระดับสากลนานแล้ว

ผลจากรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ครั้งใหญ่ปี ๒๓๗๕ โดยบรรดาปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมชำระตำราสรรพวิชาแปดหมวด จารึกบนแผ่นศิลารู้กันในชื่อ “จารึกวัดโพธิ์”  กระทั่งปี ๒๕๕๔ องค์การยูเนสโกมีมติให้ขึ้นทะเบียนรับรองเป็น “มรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติ” ซึ่งมีโคลงฤๅษีดัดตน ๘๐ บทและจารึกแผนนวดวัดโพธิ์รวมอยู่ด้วย คนไทยจึงได้ยืดอย่างภาคภูมิ

ธันวาคม ๒๕๖๒ ยูเนสโกประกาศรับรองขึ้นทะเบียนให้ “นวดไทย” เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” ยิ่งตอกย้ำศาสตร์สำคัญ  คราวนี้ไม่เพียงบูรณะซ่อมแซมรูปหล่อฤๅษีดัดตน ๘๐ ท่าที่ตั้งอยู่ภายในวัด ซึ่งชำรุดไปตามกาลเวลาให้กลับใหม่เอี่ยม พร้อมจัดทำข้อมูลเล่าวิธีดัดตนผ่านการสแกนป้ายคิวอาร์โค้ดที่ติดอยู่บนรูปหล่อแต่ละท่า
Image