scrollable-image
เบตงก็โอเคนะ
วาดเมือง
เรื่องและภาพ : นันทวัน วาตะ
เบตงเป็นเมืองที่มีเทือกเขาล้อมรอบชื่อเมืองมาจากในอดีตมีไผ่ตงขึ้นอยู่มากจึงตั้งชื่อว่า “เบตง”

เป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวเบตง เมืองใต้สุดของประเทศไทย หลังจากดูภาพยนตร์เรื่อง โอเคเบตงเมื่อหลายปีก่อน ก็อยากมาเบตงตั้งแต่ตอนนั้น
Image
วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง 
(วัดกวนอิม)

เมนูจากไก่เบตง ซึ่งเดิมเป็นไก่พันธุ์ที่นำมาจากเมืองจีน ทุกวันนี้เป็นเมนูที่คนรู้จักก่อนจะมาถึงเบตงเสียอีก
Image
ไก่เบตง
โรตีตรงหอนาฬิกา
Image