Image
สุนทรภู่
ที่คนรุ่นใหม่รู้จัก
Small Talk
เรื่อง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง
Image
จักรกฤต โยมพยอม เป็นชื่อจริงของเขา แต่คนรู้จักในชื่อ “ครูทอม คำไทย” 
มากกว่า  เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ เป็นผู้เขียนหนังสือ สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง  ช่วงนี้เขาเป็นนักแสดง รับบทสุนทรภู่ ในละครย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๓ ของช่อง Thai PBS ที่จะออกอากาศราวปีหน้าเขารู้จักตัวตนของสุนทรภู่ในเชิงลึกจากการอ่าน วิเคราะห์ความหมายจากตัวงาน และตีความต่อยอดจากที่มีคนศึกษามาก่อน  ชี้จุดและเปิดประเด็นให้คนที่สนใจเรื่องสุนทรภู่มองเห็นแง่มุมใหม่ ๆ

มรดกงานประพันธ์ของสุนทรภู่มีอยู่ทั้งสิ้นนับ ๖ หมื่นคำกลอน การที่มีใครสักคนรีวิวนำเรื่องให้บ้างก็อาจเป็นเหมือนทางลัดหรือแรงจูงใจที่ช่วยให้นักอ่านรุ่นใหม่เลือกหยิบอ่านได้ง่ายขึ้น เพื่อจะรื่นในรสถ้อยคำไทยและความนัยคำกลอนหรือแม้กระทั่งเพื่อจะก้าวขึ้นเป็นแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่คนต่อ ๆ ไป ครูทอมก็คงพร้อมรอให้มาท้าชิง
Image
ที่เล่าในนิราศเป็นความจริงทั้งหมดหรือ
ผมก็ตอบไม่ได้ว่าจริงหมดไหม แต่เท่าที่ศึกษา ผมรู้สึกว่าสุนทรภู่ไม่ได้นำเสนอสารคดีแบบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สุนทรภู่เป็นจินตกวี ใช้จินตนาการ โดยส่วนตัวผมมองว่าสิ่งที่สุนทรภู่เขียนมีความจริงเป็นพื้นฐาน แต่ก็ต้องแต่งเสริมเติมสี เสริมอรรถรสเข้าไปบ้างอยู่แล้ว เพื่อให้คนอ่านรู้สึก เพราะสิ่งที่สุนทรภู่เขียนไม่ใช่งานวิชาการ ไม่ใช่ตำรา  แล้วคาแรกเตอร์ของสุนทรภู่เป็นคนที่พร้อมจะนำเสนอความสนุกสนานอยู่ด้วย ใส่เกร็ดนั่นนี่นู่น นั่นแปลว่าสิ่งที่สุนทรภู่เสริมเข้าไปก็น่ามีพอสมควรเหมือนกัน
Image