๙ ตามรอย
นิราศสุนทรภู่
scoop
เรื่อง : วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
นิราศ มีความหมายว่า จาก พราก ไปจาก และหมายถึงงานประพันธ์อย่างหนึ่งมีมาแต่โบราณ ใช้เล่าถึงการเดินทางเป็นหลัก บอกเล่าสิ่งที่พบเห็นระหว่างทาง สอดแทรกข้อคิด เชื่อมโยงกับความรู้สึกนึกคิดข้างใน และมักสะท้อนอารมณ์อาวรณ์ถวิลหาคนรักที่ต้องห่างไกลกัน
ถ้าเทียบกับยุคสมัยนี้น่าจะคล้ายกับสารคดีบันทึกการเดินทางท่องเที่ยว แต่นิราศเขียนเป็นร้อยกรอง ดำเนินเรื่องตามอารมณ์ความรู้สึกผู้เขียน และอาจมีการแต่งเติมเพิ่มเรื่องเข้าไปได้
Image
๑ นิราศเมืองแกลง
๒ นิราศพระบาท
๓ นิราศภูเขาทอง
๔ นิราศวัดเจ้าฟ้า
๕ นิราศสุพรรณ
๖ นิราศพระประธม
๗ นิราศเมืองเพชร
๘ นิราศอิเหนา
๙ รำพันพิลาป
Image