Image
นิทรรศการเกียรติยศแผ่นดินสยาม
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ปี ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี แล้วย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมา “ตำบลบางกอก” ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของบรรดาพระยาเศรษฐีและชาวจีน ก่อนโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “พระราชวังหลวง” เป็นที่ประทับและศูนย์กลางการปกครองบ้านเมืองใน “ยุครัตนโกสินทร์”
นิทรรศการ
Tiny Bangkok
ดีเทลแห่งมหานครย่อส่วน
SCOOP
ออกแบบนิทรรศการ Tiny Bangkok : สุชาดา ลิมป์
สร้างสรรค์ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช
กรุงเทพมหานครเดินทางมาถึง ๒๔๐ ปีทั้งที ชวนเฉลิมฉลองราชธานีด้วยนิทรรศการ Tiny Bangkok ดีเทลมหานครย่อส่วน

พลิกอ่านเรื่องราวบนหน้ากระดาษด้วยความรู้สึกเหมือนกำลังเปิดสูจิบัตรที่จัดแสดงโมเดล เมืองจิ๋ว ยกมาจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์หลายแห่ง เล่าวิถีสีสันคนกรุงต่างยุค ผ่านการจัดหมวดช่วงเวลาทุก ๔๐ ปี แม้เป็นประวัติศาสตร์ย่อส่วน แต่เฟ้นประเด็นให้ได้อิ่มรายละเอียด

บางทีสิ่งขาด ๆ เกิน ๆ อันทันสมัยปนเปวิถีมัวเมาที่น่าหลงใหลอธิบายลำบาก อาจนำไปสู่รอยยิ้มและการสำรวจความทรงจำที่ต่างก็มีต่อที่นี่...กรุงเทพฯ

ปี ๒๓๒๕-๒๓๖๕ 
(รัชกาลที่ ๑-๒)
จีนจ๋า นักการค้า
แห่งยุคสร้างกรุง

Image
นิทรรศการกำเนิดชุมชนชาวจีนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช
ภาพ : วิชญดา ทองแดง

สินค้าขายก่ายกองล้วนของเทศ
งามวิเศษสลับศรีพื้นที่ขาว
เครื่องเงินทองก่องแก้วดูแวววาว
ของระนาวผูกระโยงห้อยโตงเตง

มีนานาสารพัดอนันต์เนื่อง
ทั้งรุ่งเรืองแลพิเคราะห์ทำเหมาะเหมง
บ้างไขกลดนตรีให้ตีเพลง
เสียงวังเวงหวานวาบทราบสกล

นิราศชมตลาดสำเพ็ง ของหลวงบุรุษประชาภิรมย์ ปี ๒๔๑๘

คือภาพสะท้อนจากจุดเริ่มปี ๒๓๒๕ ครั้งเศรษฐีชาวจีนถูกโยกย้ายออกจากตำบลบางกอก
Image