Bangkok 2565
FOTO essay
ภาพ : ฝ่ายภาพ สารคดี
คำ :ศรัณย์ ทองปาน
Image
อดีต-อนาคต จนถึงวันนี้
กรุงเทพฯ–นครหลวงที่สถาปนามานานกว่า ๒ ศตวรรษ–ยังคงติดค้างอยู่กึ่งกลางระหว่างอดีตกับอนาคต ความสับสนอลหม่านกับระบบระเบียบ และระหว่างการรุดไปข้างหน้ากับแบบแผนที่เคยเป็นมา
Image
Image
เก่าไป-ใหม่มา
สินค้ารุ่นล่าสุด รุ่นเดียวกับที่มีจำหน่ายตามเมืองใหญ่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรถยนต์ไฟฟ้า มีให้ซื้อหาได้จากห้างสรรพสินค้าขนาดยักษ์ที่มีทั่วกรุง ขณะที่ห้างร้างเก่ากลับถูกปลุกให้มีชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งในฐานะงานศิลปะจัดวาง
Image
Image