Image
ท้ายครัว
เรื่องและภาพ : กฤช เหลือลมัย
Image
บ่ายวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ผมได้ไปทำหน้าที่ชี้ชวนให้คน “ล้อมวงกินข้าว” ในงานเทศกาลข้าวใหม่ ของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ที่สวนชีววิิถี เมืองนนทบุรี งานกิจกรรมที่กลายเป็นการชุมนุมเปิดตัว แนะนำ จำหน่ายข้าวอินทรีย์เป็นประจำทุกปีนี้มีทั้งช่วงเสวนา ออกร้าน เวิร์กช็อป และชิมข้าวใหม่กว่า ๕๐ สายพันธุ์ แถมปีนี้มีพี่ๆ จากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์หลายแห่งทำกับข้าวกับปลาอร่อยๆ ให้ผู้สนใจล้อมวงกินกันด้วยสิครับ
Image
Image
Image