Image
ดูแลลำไส้ สมองที่ ๒
ของมนุษย์
Holistic
เรื่อง : ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์   
ภาพประกอบ : zembe
เคยไหมเมื่อเจอคนที่เรากลัวหรือออกไปพูดหน้าห้องท้องไส้จะปั่นป่วน หรือเพียงมองเห็นผลไม้รสเปรี้ยวท้องก็ร้องโครกคราก ที่เป็นเช่นนี้เพราะลำไส้หรือกระเพาะของเรามีความรู้สึกนึกคิด หรือมี “สมอง” ที่ทำงานอย่างอิสระ ไม่ต้องรอการสั่งการจากสมองบริเวณศีรษะ

นักประสาทวิทยาถือว่าลำไส้เป็น “สมองที่ ๒” ของมนุษย์ เพราะนับตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนปลายเต็มไปด้วยสารสื่อประสาทและเซลล์ประสาทนับล้าน ๆ เซลล์ซึ่งควบคุมการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ เรียกว่า “ระบบประสาทลำไส้”

การวิจัยพบว่า สารสื่อสัญญาณประสาทบริเวณผิวหนังส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อให้สั่งการโดยใช้เวลาประมาณ ๐.๕ วินาที ขณะสมองในช่องท้องสั่งการได้แบบทันทีทันใด
Image