Image
กระท่อม-กัญชา
ในตำรับหมอยาพื้นบ้าน
scoop
เรื่อง : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์
ยาสมุนไพรในตำรับหมอยาพื้นบ้าน หาได้ยากที่จะมีบันทึกรูปเล่มเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนมากบอกกันปากต่อปากและเป็นความรู้อยู่ในตัวหมอ คนไข้อยากได้ยาหรือใครอยากได้ข้อมูลก็ถามตอบเล่าให้ฟังเป็นเรื่องๆ เป็นโรคๆ ไป เช่นเดียวกับการสนทนาเรื่องยาเข้ากระท่อมและกัญชากับหมอยาพื้นบ้านหลายๆ คน เพื่อนำมาบันทึกไว้ส่วนหนึ่งในที่นี้
Image
“โรคพาร์กินสันเดิมทีเขาเรียกว่าพาอิสัน กูพาอิสันแล้วนิ ฝรั่งได้ยินไปเปลี่ยนเป็นพาร์กินสัน  ใช้ยากัญชารักษามา
๔๐ ปีแล้ว รับทอดจากพ่อ พ่อเคยถูกจับกัญชา แต่แรกปลูกทำยา เด็กเอากุหลีไปสูบ พอถูกจับก็ซัดทอด พ่อเลยเลิกปลูก"

“ช่วงผิดกฎหมายหมอไม่บอกแหละว่าใส่รากกัญชา ไม่แหลง ใส่มานานแล้ว แรกรุ่นทวดโน่น บอกแต่ตัวยาอื่นๆ ผิดกฎหมายเราก็ยังทำ ต้องช่วยคนไข้ ตอนหลังกุหลีแพง รากกัญชาถูก บางทีเขาให้ฟรี ผมบดผสมเครื่องอื่นแล้วมาเคี่ยวน้ำมัน รักษาพาร์กินสัน แก้ลมติดตามข้อ ปวดคอ บ่า ไหล่ 
หันไม่ไป ปวดเอวคู้ ลูบสองสามทีแล้วทุบ ไปต่อได้หล่าว เพราะยาดูดลมในข้อ ใช้คู่กับน้ำมันระกำเพื่อเปิดรูขุมขนให้นำนํ้ามันกัญชาเข้าไป
“เราทำงานกับหมอพื้นบ้าน ไม่ใช่หมอเชิงเศรษฐกิจ มองว่ากระท่อมเป็นยาของประชาชน พยายามขับเคลื่อนให้พวกเขามีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ให้ใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งเทคโนโลยีในการปลูก  กระท่อมไม่ต้องประคบประหงม ไม่ต้องใช้สารเคมี รากช่วยอุ้มน้ำ ปลูกในพื้นที่ต้นน้ำก็เป็นพืช
สิ่งแวดล้อม

Image
“ประชาชนเขามีความรู้สึกเชิงบวกกับกระท่อม ปลูกไว้ใช้ ลดปวดเมื่อย ทนแดดทนร้อนได้ดี พี่น้องชาวประมงก็ใช้ ถ้าในปริมาณพอดีไม่กลัวน้ำกลัวฝน ก็เหมือนคนเมืองดื่มกาแฟ กินเพื่อทำงานโดยไม่ติด ประชาชนพึ่งตนเองได้ ไม่ต้องซื้อยาสมัยใหม่ที่อาจมีผลข้างเคียง 
Image