เชียงดาว
เมืองดาว ?
สารคดีพิเศษ
เรื่อง : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
“ฟ้ายิ่งมืด ดาวยิ่งกระจ่าง
ฟ้ายิ่งอับแสง ดาวยิ่งระยับ”

หลายปีก่อนหน้าที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศขึ้นทะเบียนดอยหลวงเชียงดาวเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล (biosphere reserve) แห่งใหม่ของไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามผลักดันแนวคิดให้อำเภอเชียงดาวเป็นเมืองดาว แหล่งดูดาวในเมืองแห่งแรกที่ไม่ต้องดั้นด้นไปดูดาวระยิบระยับในป่าหรือที่ห่างไกลอันปราศจากแสงไฟ

เมืองดาวสำหรับคนชอบดูดาวอาจเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย แต่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในหลายประเทศ
Image
ภาพ : คทา มหากายี
Image