Image
เชียงดาว กวางผา
ในความทรงจำ
scoop
เรื่องและภาพ : บารมี เต็มบุญเกียรติ
เทือกเขาหินปูนที่เต็มไปด้วยแหลมคม สร้างความพิเศษจากการที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้นาน ส่งผลให้พืชพรรณที่ตกค้างจากการกระจายพันธุ์ในยุคน้ำแข็งต้องปรับตัว ผ่านเวลายาวนานหลายล้านปี บางชนิดสูญหายตามกาลเวลา หลายชนิดปรับตัว ก่อเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ หลายชนิดเป็นพืชหายาก หลายชนิดเป็นพืชเฉพาะถิ่น และหลายชนิดไม่พบกระจายพันธุ์ในที่อื่นใดในโลก
๑ -
ในแง่ความงามของเทือกเขา ดอยเชียงดาวมีบริวารเป็นยอดเขาขนาดใหญ่หลายยอดที่เชื่อมต่อกันเป็นรูปเกือกม้า เกิดเป็นทิวทัศน์งดงาม น่าตื่นตาตื่นใจ และสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงฤดู

ความพิเศษของหน้าผาหินปูนและยอดดอยสูงชันเป็นถิ่นอาศัยสำคัญของสัตว์ป่าสงวนอย่างกวางผาและเลียงผา

เชียงดาวในความทรงจำจึงเป็นยอดดอยพิเศษ

แค่หลับตานึกถึงความหนาวเย็นในช่วงเปลี่ยนผ่านปี  คิดถึงเสียงใบค้อต้องลม นึกถึงแสงดาวระยิบระยับบนฟากฟ้า คิดถึงสีสันของดอกไม้ป่าที่ซุกซ่อนอยู่ตามทาง คิดถึงการได้เฝ้ามองชีวิตน่าพิศวงของกวางผา แค่เพียงนึกถึงก็มีความสุข
Image