Image
มหัศจรรย์พันธุ์ไม้
ดอยหลวงเชียงดาว
scoop
เรื่อง : ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล
ภาพถ่าย : กิตติทัช โพธิวิจิตร
วิดีโอ : กรดล แย้มสัตย์ธรรม
พื้นที่เล็กๆ เพียงไม่กี่ตารางเซนติเมตรบนดอยเชียงดาว อาจเต็มไปด้วยพืชหายากหลากหลายชนิด ดังเช่น “หญ้าดอกลาย” สีม่วง (Swertia striata Collett & Hemsl.) ที่ขึ้นอยู่ร่วมกับ “คำหิน” สีเหลือง [Pterygiella parishii (Hook.f.) Pinto-Carr. et. al.] กำลังบานสะพรั่งในช่วงปลายฝนต้นหนาว
ในวันที่ดอยหลวงเชียงดาวได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลและเป็นที่จับตามองของใครหลายคน ผมนึกถึงความทรงจำในปีแรกที่ผมได้ตะลุยเชียงดาว เมื่อปี ๒๕๕๓
scrollable-image
ดอยพีระมิด ดอยหลวงเชียงดาว และดอยกิ่วลม จากซ้ายไปขวา เมื่อมองจากยอดกิ่วลมใต้
สำรวจพรรณไม้
ดอยหลวงเชียงดาว

ดอยหลวงเชียงดาวตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร การจะขึ้นไปเยี่ยมชมความงามของพื้นที่แห่งนี้ควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม สมัยนั้นใช้เวลาประมาณ ๓ วัน ๒ คืนกำลังดี  ใช้เวลาเดินขึ้นสัก ๔-๖ ชั่วโมง เดินชมความงามธรรมชาติตามจุดต่าง ๆ อีกสัก ๑ วันเต็ม และเดินลงอีกประมาณ ๓-๕ ชั่วโมง แต่เดี๋ยวนี้ให้นอนได้คืนเดียว คงต้องเร่งฝีเท้ากันหน่อย

ดอยหลวงเชียงดาวเป็นเขาหินปูนที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยหรือเป็นส่วนปลายของเทือกเขาหิมาลัย ประกอบด้วยเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน จุดที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดีและนิยมไปดูพระอาทิตย์ตก คือยอดดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งมีความสูง ๒,๒๒๕ เมตรจากระดับทะเล ถือเป็นเขาหินปูนที่สูงที่สุดและเป็นภูเขาสูงอันดับที่ ๓ ของประเทศไทย รองจากยอดดอยอินทนนท์และยอดดอยผ้าห่มปก
Image