Image
ดอยเชียงดาว
พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก
scoop
เรื่อง : ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล
ภาพถ่าย : กิตติทัช โพธิวิจิตร
วิดีโอ : กรดล แย้มสัตย์ธรรม
ภาพวาด : จัน-เจ้า-ค่ะ
พระอาทิตย์ขึ้นหลังดอยสามพี่น้อง และดอยพีระมิด ดอกไม้มีรอบฤดูผลิบาน ฤดูกาลมีรอบหมุนเวียนตามการโคจรของโลก เมื่อเชียงดาวกลายเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแล้ว อาจช่วยให้หลายวัฏจักรบนดอยแห่งนี้ยังคงอยู่
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมครั้งที่ ๓๓ ของคณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างชาติว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล (International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme : MAB-ICC)
ผมจริงจังขึ้นเมื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์พฤษภาคม ๒๕๓๕ ว่ามันเชื่อมโยงมาจากรัฐประหารปี ๒๕๓๔ ถ้าเปิดช่องทางให้รัฐประหารได้ จะเป็นการเปิดช่องทางให้เกิดวัฒนธรรมทางอำนาจขึ้นในรัฐไทย และสุ่มเสี่ยงที่ทหารจะใช้กำลังข่มเหงประชาชนในแบบที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น พอเกิดรัฐประหาร ๒๕๔๙ ผมจึงประท้วงทันที

ภายใต้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ณ เมืองอาบูจา ประเทศไนจีเรีย ลงมติรับรองให้ดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกในชื่อ “พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว” (Doi Chiang Dao biosphere reserve)
ดอยเชียงดาวนับเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งที่ ๕ ของไทยต่อจากพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช (สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช) จังหวัดนครราชสีมา (ปี ๒๕๑๙), พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สาคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ (ปี ๒๕๒๐), พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก จังหวัดลำปาง (ปี ๒๕๒๐) และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จังหวัดระนอง (ปี ๒๕๔๐)

พื้นที่สงวนชีวมณฑลมีทั้งที่อยู่บนบก ทะเล และชายฝั่ง
Image