Image
สัมภาษณ์ : วีระศักร จันทร์ส่งแสง
ถ่ายภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง
Image
“ภาษี ๔ บาทยุคนั้น
กับ ‘ภาษีกู’ ยุคนี้ 
เป็นเรื่องเดียวกัน”

เจ้าของร้านหนังสือฟิลาเดลเฟีย 
แหล่งมั่วสุมทางปัญญาของคนรุ่นใหม่

วิทยากร โสวัตร
ผู้มีบุญในลาวเคลื่อนไหวมานานก่อนเอกสารบันทึกเป็นชนชาวข่าที่ต่อต้านลาว  ผมอ่านจากงานของสำเร็จลุนผู้มีบุญทางนั้นก็สู้กับรัฐบาลลาวที่เอาด้วยกับสยามและฝรั่งเศสกดขี่ขูดรีดเขา  แต่ผมประเมินว่าผู้มีบุญทางฝั่งนี้คิดว่าถ้าเพลี่ยงพล้ำพิงหลังทางฝั่งซ้ายจะปลอดภัย แต่ปรากฏว่าฝรั่งเศสก็ตีเขา เอาปืนใหญ่ไปถล่ม
Image
“ชุมชนควรได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ของเขา...
เขาปกป้องดินแดนที่
เราเหยียบยืนอยู่ตอนนี้”

ผู้ริเริ่ม “เปิดหน้าดิน” ผู้มีบุญอุบล
ถนอม ชาภักดี
ปีนี้เป็นปีที่ ๑๒๐ แล้ว เราต้องเปิดเรื่องผีบุญให้คนคุยกันได้อย่างปรกติ เรื่องนี้ถูกปิดมานาน ชุมชนควรได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขา
Image
“เป็น memory ให้คนที่นี่
ไม่ลืมเรื่องราวเหตุการณ์
ในหมู่บ้านตัวเอง”

เจ้าของผลงานหนังสารคดี 
The Killing Field of Isaan : ทุ่งสังหารแห่งอีสาน*
* ฉายรอบปฐมฤกษ์เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ลานวัดสีชมพู หมู่บ้านสะพือ

โดม-อติเทพ จันทร์เทศ
ผมทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเพื่อสร้างบรรยากาศให้คนที่มาร่วมงานบุญได้มานั่งดูกันหลังสวดมนต์เสร็จก่อนกลับบ้าน
Image
พระศรีอาริย์- ภาษีอาน 
“เรื่องเล่าควร
เล่าได้หลายมิติ”

อาจารย์มหาวิทยาลัย นักเคลื่อนไหวทางสังคม
ธีระพล อันมัย
ประวัติศาสตร์ชาติเราเอาการสู้รบของกษัตริย์เป็นหลักสิ่งที่ไม่มีคือประวัติศาสตร์ชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถูกกลบฝังโดยประวัติศาสตร์ชาตินิยม ความเป็นไทยกดทุกอย่างไว้
Image